Benan Cetin Website
About Me
Benan Cetin Website Senior Software Developer
Sysadm | Devops
Istanbul / Turkey
becetingmail.com
TA1MBC
Accounts
- Github : ....com/benancetin
- Packagist : ...sers/benancetin
- Launchpad : ...net/~benancetin
- Stackoverflow : ...4709/benancetin
- Docker : ...om/u/benancetin
Social Media
- Instagram : ...com/benan.cetin
- Linkedin : ...m/in/benancetin
- Twitter : ....com/benancetin
- Facebook : ....com/benancetin
- 1000kitap : ....com/benancetin
Homepage | Posts
2021.01.26 | 22:02

Linux Sistem Klasörlerinin Anlamları

Linux İşletim Sistemi Klasörleri ve Anlamları

/root klasörü ne işe yarar?

* Her dosya root ile başlar * Sadece root kullanıcısı bu klasöre yazabilir. * /root root kullanıcısının ev klasörüdür. (Home directory), "/" değildir.

/bin klasörü ne işe yarar?

* Çalıştırılabilir binary dosyaları(programları) yer alır. * Örneğin firefox bin klasörü içindedir. * Çoğu linux komutları bu klasörün altında yer alır. * Sistem kullanıcılarının komutlarıda burada yer alır. (ps,ls,ping,grep,cp vb.)

/sbin klasörü ne işe yarar?

* /bin klasörü gibi /sbin de çalıştırılabilir binary dosyalarını içerir. * Fakat bu klasör altında bulunan binary dosyaları genelde sistem yöneticisi tarafından sistem bakımı için kullanılır. (iptables, reboot, fdisk, ifconfig, swapon)

/etc klasörü ne işe yarar?

* Tüm programların ayar dosyalarını içerir. * Bu klasör aynı zamanda başlangıç ve kapanış ta kullanılan programların shell scriptlerini içerir. (/etc/resolv.conf, /etc/logrotate.conf gibi) * Buradaki ayar dosyaları sistemin ayar dosyalarıdır, kullanıcın ayar dosyaları kendi ev (home) dizininde yer almaktadır.

/dev klasörü ne işe yarar?

* "device" yani aygıt dosyalarını içerir. * Bu aygıtlar, terminal aygıtları, usb aygıtları veya sisteme takılan herhangi bir aygıtı içerebilir. * Örneğin: Sisteme takılan ilk harddisk burada "/dev/sda" şeklinde görünür. * Örneğin: /dev/tty1, /dev/usbmon0 * Burada sanal sürücülerde bulunur. Örneğin "/dev/null" gibi. Yada "/dev/random/ gibi (görevi rastgele sayılar üretmektir.)

/proc klasörü ne işe yarar?

* "process", yani sistem bilgilerini içerir. * Burada gerçek olmayan (yalancı) dosyalar bulunur çalışan işlemler ile ilgili.. Örneğin /proc/{pid} çalışan işlemi id ile gösterebileceği bilgileri içerir. * Sistem bilgileri ve kaynakları ile ilgili sanal dosyalar içerir. (Bilgiler yazı iledir.) Örnek olarak: "/proc/uptime".

/var klasörü ne işe yarar?

* "variable", yani değişken dosyaları burada bulunur. * Sistem /usr ile ilgili bilgileri /var altına yazar. * Bu klasör genelde sadece "read-only" yani sadece okunabilirdir. * Özetle kullandıkça büyüyecek dosyalar burada bulunur. * Yani bir mağazanın güvenlik kameraları gibi, sadece herşeyi kaydeder. * Örnek olarak: sistem kayıt dosyaları (/var/log), paketler ve veritabanı dosyaları, (/var/lib), e-postalar, (/var/mail), yazıcı sırası (/var/spool), kilit dosyaları (/var/lock), geçici dosyalar (/var/tmp)

/tmp klasörü ne işe yarar?

* "Temporary", Yani sistem ve kullanıcılar tarafından oluşturulan geçici dosyalar bulunur. * Bu klasördeki dosyalar sistem yeniden başladığında silinirler.

/usr klasörü ne işe yarar?

* "user", binary leri, kütüphaneleri, belgeleri ve ikinci kademe (second level) programların kaynak kodlarını içerir. * "usr/bin" kullanıcı programlarının binary dosyalarını içerir. Normal bin klasöründe bulamadığınız dosyaları /usr/bin de bulmanız mümkündür. Örneğin: at,awk,cc,less,scp * "usr/sbin" ise normal sbin klasöründe bulamadağınız dosyaları bulundurur. Örneğin: atd, cron, sshd, useradd, userdel * "usr/lib" ise "/usr/bin" ve "/usr/sbin" klasörleri için kütüphane dosyalarını içerir. * "/usr/local ise source dan install ettiğiniz programları içerir. Örneğin: apacheyi kaynak kodundan yüklediğinizde klasörü şu şekilde olacaktır: "/usr/local/apache2"

/home klasörü ne işe yarar?

* Tüm Kullanıcıların "home" yani ev dizinini içerir. * Örneğin: /home/john, /home/nikita * Bu dizinin içinde kullanıcıların isimleriyle oluşturulmuş klasörler vardır. Bu klasörlerin içinde kullanıcının ayarları ve dökümanları yer almaktadır.

/boot klasörü ne işe yarar?

* boot (açılış) ile ilgili dosyaları içerir. * Örneğin Grup açılış dosyaları burada yer alır. * kernel initrd, vmlinux, grup dosyaları burada yer alır. * Örneğin: initrd.img-2.6.32-24-generic, vmlinuz-2.6.32-24-generic gibi.

/lib klasörü ne işe yarar?

* "library" den gelmektedir. * /bin/ ve /sbin/ in kullanacağı gerekli kütüphane dosyaları yer almaktadır. * Kütüphane dosyaları ld, lib, so, gibi dosyalardır. * örneğin: libncurses.so.5.7 yada ld-2.11.1.so gibi.

/opt klasörü ne işe yarar?

* "optional" dan gelmektedir. * Çeşitli kaynakların eklenti programları bulunur. * Eklenti dosyaları ya "/opt/" yada "/opt/" un altındaki alt klasörlerle bulunur.

/mnt klasörü ne işe yarar?

* Sistem yöneticisinin kullanabileceği bağlantı noktasıdır. (Hard disk vs mount etmek için. * Yada sisteme windows sürücü bağlamak istiyorsunuz bu klasör altına bağlayabilirsiniz. (Heryere bağlayabilecekken)

/media klasörü ne işe yarar?

* Çıkarılabilir yerler için geçici bağlantı noktasıdır. * Örneğin /media/cdrom CD-ROM için, /media/floppy floppy ler için, /media/cdrecorder CD yazıcılar için.

/srv klasörü ne işe yarar?

* "service", yani servis ile ilgili bilgiler bulunur. * Örneğin /srv/cvs, cvs ile ilgili bilgiler bulunur. * Örneğin apache kullanıyorsunuz, websiteniz ile ilgili dosyalar burada yer alır.

/cdrom klasörü ne işe yarar?

* Aslında bulunmaması gereken bir klasördür. (Artık yeri değiştiği için) * Yinede bazı linux sürümlerinde yer alır. * Sisteme cdrom takıldığında bu klasörden ulaşılabilmekteydi önceden. * Yeni sisteme göre yeni yeri /media/cdrom dur.

/lost+found  klasörü ne işe yarar?

* "Geri dönüştürülen dosyalar" şeklinde çevirebiliriz. * Sistem hata nedeniyle veya herhangi bir sebepten kapandığında, veya hata verdiğinde yarım kalan işlem ile ilgili dosyaları burada bulabiliriz. Böylelikle herhangi bir hatada dosya kaybımız en aza indirgenmiş olur.

/run klasörü ne işe yarar?

* Yeni çıkan bir klasördür. Socket ve pid (process id) bilgileri içerir. Yani girişler ve program id leri bilgilerini diyebiliriz. (Bu klasör yerine /tmp kullanılabilirdi fakat tmp de herşey silinebileceği için /run klasörü ortaya çıkmıştır.)

/selinux klasörü ne işe yarar?

* Eğer SElinux kullanıyorsanız (fedora, red hat vs.) bu klasörü görebilirsiniz. Bu selinux ile ilgili dosyaları içerir. Görevi "/proc" klasörü ile aynıdır. Her linux sürümünde bu klasör olmadığını tekrar belirteyim.
Türkçe Yazılar
Posts in English
Posts auf Deutsch
Посты на Русском
-
Benan Cetin Website Benan Cetin Website Benan Cetin Website Benan Cetin Website Benan Cetin Website Benan Cetin Website Benan Cetin Website Benan Cetin Website Benan Cetin Website Benan Cetin Website

"What you look is me, what you see is you."
- Anonym